Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι:

Ιστοσελίδες

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εταιρικών/ Προσωπικών Ιστοσελίδων
 • Κόμβοι Διαδικτύου (Web Portals)
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops)
 • Φόρουμ (forums) συζητήσεων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Κατοχύρωση domain names

Εξειδικευμένες εφαρμογές

 • Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Εφαρμογές Λογισμικού
 • Συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων / Πληρωμών

Τεχνική υποστήριξη

 • Αναβαθμίσεις Υλικού και Λογισμικού
 • Επισκευές Η/Υ, Περιφερειακών & Δικτύων
 • Ανάκτηση Αρχείων και καθαρισμός Ιών
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Απομακρυσμένη Τεχνική Υποστήριξη
  Επισκέπτες : 193286